چاپ کردن این صفحه

روز کارگر را با چه لحنی تبریک بگوییم!

روز کار گر گذشت. طبق روال هر‌ساله در روز کارگر، به چندین روزنامه و سایت خبری و دیگر رسانه‌ها سرکی کشیدم تا بل میزان ارادت اهل قلم به کارگران را با آنچه در سالهای پیش خوانده بودم، مقایسه کنم.

* علی خوشنام، روزنامه نگار

به گزارش صنعت نما، حدسم درست بود. بسیاری از آنها هم مانند من روی تبریک گفتن به کارگران را نداشتند. نمی‌دانم، شاید به نظرشان بی‌معنی‌ترین عبارتی که این روزها می‌توان به هر کارگر گفت «روز کارگر مبارک» باشد. چه تبریکی؟! چه روزتان مبارکی و چه خسته نباشید گفتنی؟! من به کارگران صنعت چاپ چه باید بگویم که برایشان نان و آب شود؟ وقتی میخ  تابوت بسیاری از چاپخانه‌ها با دستان بی رحم رکود اقتصادی و غول تورم کوبیده شده؛ وقتی چاپخانه داران هر شب با کابوس گرانی کاغذ و زینک و فلان و بهمان از خواب می‌پرند؛ چه به آنها بگویم. وضع کارگران دیگر حرف زدن ندارد.

دقیقا سال پیش بود که با کارگران یک چاپخانه بزرگ صحبت می‌کردم. هیچ خبری از رضایت نبود. هر چه بود، افسوس بود و دریغ سال پیش! صحبت سال‌های شروع به کار هر کدام که به میان آمد، قدیمی‌ها از خریدن خانه با دستمزد یک‌سالشان در سال‌های اولیه کاری می‌گفتند و اکنون از دشواری سیر کردن شکم زن و بچه‌شان. رویای جوانترها اما نه صاحب‌خانه شدن، که فقط اجاره بی دردسر خانه بود و بس. خرج‌های اضافی بماند برای دل خوش..... این وضعیت پارسال آن کارگران بود. امسال خدا می‌داند چه می کنند و چه می‌کشند. امسال من دیگر سراغ آنها نرفتم. میدانم چاپخانه‌شان تعطیل نشده، اما میدانم وضعیت معیشتی خانواده  آن کارگرها، با تورم افسارگسیخته این روزها، نه شنیدنی است و نه تعریف کردنی.

این شرح حال اغلب کارگران چاپخانه‌هاست، اگر نگوییم شرح خال همه‌شان.

قصد نوحه خوانی ندارم، فقط نظر شخصیم را می‌گویم: با این شرایط آدم خجالت می‌کشد روز کارگر را تبریک بگوید!

شاید بهترین عبارتی که می‌توان به کارگران گفت این است که این وضعیت فقط مربوط به شما نیست. وضع همه ما بد است. باید امیدوار بود. وضعیت تا ابد اینگونه نخواهد ماند.

 

پایان یاداشت/

 

آخرین ویرایش در 14/02/1398

اشتراک این مطلب

برچسب‌ها